APA Style

Er zijn verschillende stijlen om bronvermelding aan een werkstuk te koppelen. Een bekende vorm is de APA bronvermelding. De APA stijl bronvermelding is opgesteld door de American Psychological Association, waarvan APA de afkorting is. Het is een organisatie voor academici in de Verenigde Staten. De APA bronvermelding stelt duidelijke normen voor bronverwijzingen, bibliografie, voetnoten of een literatuurlijst. Deze APA-richtlijnen worden inmiddels door veel verschillende universiteiten, hogescholen en andere instellingen gehanteerd. Hieronder worden de meest voorkomende bronvermeldingen volgens de APA-stijl beschreven:

Boek

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van het boek. Plaats: Uitgeverij.
Wanneer er in de bijlage wordt verwezen naar een boek wordt het op de volgende manier gedaan:

  • Namen worden op de volgende manier geschreven: Berg, G. H. van den.
  • Bij meerdere auteurs wordt er voor de laatste naam een '&-teken' gebruikt.
  • Bij acht of meerdere auteurs, worden alleen de eerste zes namen genoemd, daarna het weglatingsteken (…) gevolgd door de laatste auteur. Dit wordt zonder '&-teken' gedaan.

Hoofdstuk uit boek

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van hoofdstuk. In A. Redacteur (Red.), Titel van het boek (pp. xx-xx). Plaats: Uitgeverij.

Een voorbeeld van een bijlage wat verwijst naar een hoofdstuk uit een boek wordt hieronder weergegeven:

  • Mastenbroek, J. (2004). Plaatsbepaling. In J. Mastenbroek, M. van Persie, G. Rijnja & B. de Vries (Red.), Public relations: De communicatie van organisaties (pp. 3-13) (5e druk). Alphen aan de Rijn: Kluwer.

Internetbron

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van het document. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://url

Wanneer je een bron wilt gebruiken van het internet, wordt er in de bijlage op de volgende manier naar deze internetbron verwezen:

  • Het adres van een website begint altijd met http:// en is compleet onderstreept.
  • Wanneer je een document hebt gedownload, schrijf je 'gedownload op' in plaats van 'geraadpleegd op'. 

Artikelen

Verschil Apa vermelding boek en internetsites

Categorie: APA+Style / 19-02-2014 13:54

Aan het schrijven van een bronvermelding welke afkomstig is uit een boek zijn enkele regels verbonden om de bronvermelding APA gericht te maken. Deze regels zorgen ervoor dat de bronnenlijst er overzichtelijk uit ziet en de lezer snel de bron kan achterhalen. De volgorde voor het vermelden van een bron uit een boek is als volgt:

Opkomst van APA bronvermelding

Categorie: APA+Style / 19-02-2014 13:47

Tegenwoordig is het heel normaal dat scholen rapporten vragen die voldoen aan de APA norm bronvermelding. Er wordt hiervan gebruik gemaakt om te voorkomen dat iedereen op geheel eigen wijze verslag doet van zijn onderzoek. Daarnaast zorgen de APA richtlijnen bronvermelding er natuurlijk voor dat er nagegaan kan worden of de gebruikte informat

Lees meer...