Bronvermelding

Bronvermelding, wat is dat nou eigenlijk? Bij bronvermelding geef je de oorsprong van informatie, verwerkte teksten, beeldfragmenten en afbeeldingen die gebruikt zijn voor het maken van gepubliceerd werk.
Door gebruik te maken van bronvermeldingen, kunnen de lezers of kijkers beoordelen of de informatie betrouwbaar is.

Studenten en bronvermelding

Vaak hebben studenten hiermee te maken tijdens het schrijven van een werkstuk. Zeker bij een scriptie schrijven is dit een belangrijk thema. Vaak zal er informatie gebruikt worden van websites of uit boeken of tijdschriften. Als je deze bronnen gebruikt bij het maken van jouw werkstuk, mag je natuurlijk niet alles presenteren als jouw werk. Je moet dan een duidelijke bronvermelding aangegeven waar je deze informatie vandaan hebt. Dit geldt trouwens niet alleen bij het exact overnemen van de informatie, maar ook wanneer je de informatie in jouw eigen woorden beschrijft! Dit heet namelijk parafraseren.

Bronvermelding voor de lezer

Met een goede bronvermelding kan de lezer van jouw werkstuk:

  • Zien of je verschillende bronnen hebt gebruikt,
  • Zien waar de informatie vandaan komt,
  • Nagaan of de informatie op de juiste manier over is genomen,
  • Extra informatie opzoeken in de bron.

Achterin het werkstuk wordt er een bronnenlijst opgenomen. Hierin worden alle gebruikte bronnen opgesomd. Iedere keer als je informatie vindt die je wilt gebruiken in jouw werkstuk, is het dus verstandig om direct de bron op te nemen in de bronnenlijst.

Hoe gebruik je bronvermelding?

Je kunt op verschillende manieren gebruik maken van bron vermelding. Het verschilt namelijk per gebruikte bron. Verschillende bronnen zijn: internet, boeken, tijdschriften en/of kranten. Hoe je de bronvermelding bij deze bronnen moet noteren, wordt op deze site uitgebreid besproken! 

Artikelen

Bron vermelden bij afbeelding

Categorie: Bronvermelding / 19-02-2014 14:56

In teksten komt het vaak voor dat er voor een stuk een afbeelding, figuur of tabel ter ondersteuning wordt gebruikt. In veel gevallen is een visuele ondersteuning belangrijk. Zoals uit meerdere onderzoeken al is gebleken is dat mensen iets sneller onthouden wanneer ze er een beeld bij hebben. Een beeld geeft een persoon invulling terwijl teks

Lees meer...

Bronvermelding in word en open office

Categorie: Bronvermelding / 19-02-2014 14:48

Een bronvermelding in een literatuurlijst zetten in de juist volgorde en op een bepaalde manier geordend kan vaak veel tijd en moeite kosten. Echter zijn er enkele programma's welke een vereenvoudigde manier aanbieden om een bronnenlijst te maken. Hieronder zullen wij bespreken hoe het moet in “word” en in “open office&r

Lees meer...

Bronvermelding zonder auteur

Categorie: Bronvermelding / 19-02-2014 14:42

Zoals je misschien al wel hebt gelezen is het van groot belang om altijd een bronvermelding te maken. Op deze manier kan de lezer de geldigheid van de site valideren. Daarnaast, wanneer dit niet gebeurt kan je worden beschuldigt van plagiaat. Echter het kan voorkomen dat er een bepaalde bron waarbij het niet duidelijk is wie de auteur is.

Lees meer...

Bronvermelding BIN normen

Categorie: Bronvermelding / 19-02-2014 14:35

In tegenstelling tot de verplichte APA norm zijn de BIN (staat voor het Belgisch Instituut voor Normalisatie) normen niet verplicht te gebruiken. De BIN normen zijn bepaalde normen welke vooral worden gebruikt voor communicatie tussen bedrijven in België. Naast de Belgische BIN norm heeft Nederland de NBN variant gemaakt. Deze twee norme

Lees meer...

Vermelding van diverse bronnen

Categorie: Bronvermelding / 19-02-2014 14:32

Er zijn diverse bronnen die op een bepaalde manier vermeld dienen te worden. In dit artikel behandelen wij drie aparte bronnen die elk een eigen manier van bron vermelden vereisen. Allereerst vind je hier hoe je een cursus op de juiste manier kunt vermelden als bron, ook laten we je kennis maken met het vermelden van een hofdstuk in een boek

Lees meer...

Waarom bronnen vermelden

Categorie: Bronvermelding / 19-02-2014 14:15

Een van de meest voorname redenen van bronvermelding is dat degene die jouw publicatie leest, zo te weten kan komen waar jij de informatie vandaan hebt gehaald. Hierdoor weet diegene dat je de informatie niet hebt verzonnen, maar van iemand anders hebt verkregen. Daarnaast geef je hiermee ook iemand de eer die hem of haar toekomt.

Lees meer...

Verschillende stijlen van bronvermelding

Categorie: Bronvermelding / 19-02-2014 12:56

Er zijn verschillende soorten bronvermelding. De drie meest bekende stijlen van bronvermelding zijn de APA, Harvard en Vancouver bronvermelding.

APA methode bronvermelding

Deze regels zijn opgesteld door de American Psychological Association voor verwijzingen naar tijdschriften die zij uitgeven. Bij de APA methode word

Lees meer...