Bron vermelden bij afbeelding

Geplaatst op: 19-02-2014

In teksten komt het vaak voor dat er voor een stuk een afbeelding, figuur of tabel ter ondersteuning wordt gebruikt. In veel gevallen is een visuele ondersteuning belangrijk. Zoals uit meerdere onderzoeken al is gebleken is dat mensen iets sneller onthouden wanneer ze er een beeld bij hebben. Een beeld geeft een persoon invulling terwijl tekst vaak langdradig is en lastig op te nemen. Net als bij andere bronnen is het belangrijk om ook bij afbeeldingen de bron te vermelden in verband met de eventuele auteursrechten en wanneer dit niet gebeurd het ook kan worden gezien als plagiaat.

Vermelding bij afbeeldingen

Afbeeldingen of figuren worden in teksten vaak meegerekend als een citaat. Dit wil zeggen dat bij het stuk (of de afbeelding in dit geval) slechts een korte verwijzing komt te staan naar de literatuurlijst. Vervolgens staat in de literatuurlijst een uitgebreide beschrijving voor de afbeelding. Alle afbeeldingen krijgen wel een volgnummer zodat duidelijk is welke bron bij welke afbeelding hoort in de bronnenlijst. Wanneer het niet storend en er genoeg ruimte is kan achter het volgnummer al de bijbehorende broninformatie worden geschreven. Wat wordt aangeraden is om in de tekst duidelijk te verwijzen naar het volgnummer van de afbeelding en niet naar “de afbeelding links”.

Afbeelding in de bronnenlijst

Zoals genoemd kan een afbeelding of figuur worden behandeld als een citaat. Het beschrijven van een afbeelding achter het volgnummer of in de bronnenlijst moet op de volgende manier. Als eerst moet het volgnummer in cursief worden opgeschreven (bijv. Figuur 1).  Hierna volgt de naam van de afbeelding en de titel van het boek met daarna tussen haakjes het paginanummer. Vervolgens schrijf je de initialen van de auteur op, deze gevolgd door de achternaam van de auteur. Na de achternaam komt het jaar van uitgave en als laatst de plaats van uitgave. Wanneer het gaat om een online afbeelding gaat de benaming als volgt. Als eerst schrijf je de auteur of uploader op gevolgd door de datum van de foto. Hierna volgt de naam van de afbeelding met “[online afbeelding]” erachter om duidelijk te maken dat het om een online afbeelding gaat. Deze laatste toevoeging is echter niet verplicht. Je eindigt de vermelding met de datum dat je de afbeelding heb gedownload en de URL naar de website waar je de afbeelding vandaan hebt.

Bronvermelding zonder auteur

Verschillende stijlen van bronvermelding

Opkomst van APA bronvermelding