Bronvermelding BIN normen

Geplaatst op: 19-02-2014

In tegenstelling tot de verplichte APA norm zijn de BIN (staat voor het Belgisch Instituut voor Normalisatie) normen niet verplicht te gebruiken. De BIN normen zijn bepaalde normen welke vooral worden gebruikt voor communicatie tussen bedrijven in België. Naast de Belgische BIN norm heeft Nederland de NBN variant gemaakt. Deze twee normen hebben veel overeenkomsten waardoor de NBN norm vaak ook gewoon de BIN norm wordt genoemd. Buiten de bedrijvenwereld om is er weinig sprake van bewust gebruik van de normen.

Hoe schrijf ik een bronvermelding volgens BIN

Volgens de Nederlandse BIN norm wordt een bronvermelding op de volgende manier geschreven. Als eerst schrijf je de achternaam van de auteur zonder tussenvoegsels (van, de etc.) welke je eindigt met een komma. Na de komma schrijf je de Initialen van de auteur, ook hier wordt geëindigd met een komma. Achter de initialen komt de titel van het boek of artikel geschreven in cursief zodat er onderscheidt kan worden gemaakt tussen de auteur en de titel. Na de titel volgt een komma en daarna de plaats van uitgave. Als laatst volgt weer een komma en het jaar van uitgave van het artikel. Het geheel wordt afgesloten met een punt.

In een voorbeeld zou een bronvermelding volgens de BIN norm er zo uit zien:
Mathers, M.B., The way I am, Detroit, 2008.

Waarom de BIN normen gebruiken

Het doel van de BIN norm is om eenheid in de communicatie te vormen. Gebruik van de BIN normen zorgt voor grotere leesbaarheid en eenvoud. De bedoeling van de eenvoud en eenheid binnen communicatie zorgt ervoor dat het makkelijker is om documenten te verwerken.

Verschil Apa vermelding boek en internetsites

Verschillende stijlen van bronvermelding

Social media citation guide