Copyright

Geplaatst op: 19-02-2014

Copyright, ook wel auteursrecht genoemd, staat voor het recht van de maker van een stuk. Zo een stuk kan veel dingen inhouden. Zo geeft het copyright bijvoorbeeld bescherming op literatuur, kunst, films, muziek, software, eigenlijk op bijna alles wat door een persoon is bedacht of gemaakt. Echter wanneer een werk of stuk wordt gemaakt door de staat  beschikt deze niet over een auteursrechtelijke bescherming. Het copyright geeft de maker het recht om te bepalen wanneer, hoe en waar zijn of haar stuk openbaar wordt gemaakt of verveelvoudigd. Tegenwoordig is er in veel landen sprake van een automatisch auteursrecht bij het maken van een stuk. Dit houdt in dat zodra je iets maakt er al auteursrecht of copyright op zit.

Copyrightschending

copyrightschending is een veelvoorkomende fout tegenwoordig. Vooral bij het maken van teksten komt copyrightschending veel voor.  Bij het maken van teksten worden stukken tekst van bijvoorbeeld het internet of uit een boek gehaald. Als er bij het overnemen geen duidelijke bronvermelding wordt gegeven is het al snel schending van het auteursrecht. Echter mag de copyrightschending niet worden vergeleken met plagiaat. Bij copyrightschending betreft het een stuk van een auteur welke nog leeft, wat bij plagiaat niet in alle gevallen zo is. Wanneer een auteur is overleden heeft deze namelijk geen auteursrecht meer. Als er een stuk wordt gekopieerd van een overleden auteur wordt het plagiaat genoemd.

Vermelding van copyright

Zoals eerder is beschreven zitten op de meeste stukken of werken een automatisch auteursrecht. Het is in deze gevallen dus niet direct nodig om het copyright teken voor te laten komen of de tekst “copyright” of “dit werk bevat auteursrechtelijke bescherming”  te benoemen. Echter is het niet verboden om deze tekst of teken te plaatsen en heeft het vaak wel extra nut als informatie voor de lezer van het stuk.

Verschillende stijlen van literatuurlijst opbouw

Social media citation guide

Bronvermelding in word en open office