Literatuurlijst

Wat is een literatuurlijst

Een literatuurlijst is een lijst aan het einde van een geschreven tekst. In de literatuurlijst staat een overzicht van alle bronnen die geraadpleegd, geparafraseerd, samengevat of geciteerd zijn. Het is belangrijk dat een literatuurlijst wordt opgenomen in een tekst, wanneer dit niet gebeurd kan het gebruik van de bronnen worden gezien als plagiaat.

Hoe stel ik een goede literatuurlijst op

Er zijn heel veel manieren om een literatuurlijst op te stellen, echter wat is nu de juiste manier? Voor het opstellen van een juiste literatuurlijst wordt vaak gekeken naar de APA norm. De APA norm is een algemene norm voor het schrijven van bronnen. Voor meer informatie over de APA norm kan je op onze website terecht bij het menu-item “APA”. Het komt veelal voor dat bedrijven en instellingen een eigen stijl hebben. Het wordt dan ook aangeraden om deze op te volgen om de eenheid binnen het bedrijf te behouden.

Wat is het nut van een literatuurlijst

De literatuurlijst bij een tekst dient ter ondersteuning van de argumenten of punten in een tekst. Naast ondersteuning van de tekst dient de lijst ook als informatiepunt voor de lezer. Deze kan via de bronnen meer te weten komen over het onderwerp. Ook kunnen de lezers op deze manier de standpunten van de tekst controleren wat zorgt voor een grotere geloofwaardigheid bij de lezers. Wanneer er wordt geschreven vanuit een bedrijf of instelling kan het, zoals eerder beschreven, voorkomen dat het bedrijf een eigen stijl heeft. Dit dient ervoor om eenheid binnen een bedrijf te creëren en professioneel over te komen.

Artikelen

Verschillende stijlen van literatuurlijst opbouw

Categorie: Literatuurlijst / 19-02-2014 14:39

Aan het eind van stukken tekst zit vaak een literatuurlijst, een bronnenlijst of een andere benaming waarvan je zal denken “wat is het verschil?”. Dit is een veel voorkomende onduidelijkheid waarbij veel mensen er al wel vanuit gaan dat het allemaal hetzelfde is. Echter is dit niet altijd het geval. Voor literatuurlijst zijn meerd

Lees meer...