Opkomst van APA bronvermelding

Geplaatst op: 19-02-2014

Tegenwoordig is het heel normaal dat scholen rapporten vragen die voldoen aan de APA norm bronvermelding. Er wordt hiervan gebruik gemaakt om te voorkomen dat iedereen op geheel eigen wijze verslag doet van zijn onderzoek. Daarnaast zorgen de APA richtlijnen bronvermelding er natuurlijk voor dat er nagegaan kan worden of de gebruikte informatie klopt, waar deze informatie vandaan komt en dat er niet zomaar klakkeloos iets overgenomen of geschreven is.

Steeds meer scholen maken gebruik van de APA norm bronvermelding en literatuurlijst. Een lijst van scholen die zich houden aan de APA richtlijnen bronvermelding vind je hieronder:

  • Fontys Hogescholen
  • Universiteit Tilburg
  • Hogeschool Arnhem en Nijmegen
  • Hogeschool Utrecht
  • Universiteit Twente

Natuurlijk bevinden zich in Nederland nog enorm veel andere hogescholen en universiteiten die zich aan de APA norm bronvermelding en literatuurlijst houden. 

Bronvermelding BIN normen

Copyright

Waarom bronnen vermelden