Parafraseren, wat en hoe?

Geplaatst op: 19-02-2014

Wanneer er in een stuk tekst een zin of stuk tekst van een andere bron wordt gebruikt maar waar het oorspronkelijke citaat niet in past, kan worden geparafraseerd. Parafraseren wilt zeggen dat er een stuk uit een andere bron wordt gebruikt maar deze in eigen woorden door de auteur wordt  geschreven.

hoe kan ik juist parafraseren

Zoals ook te zien is bij citeren zitten er ook aan parafraseren enkele regels verbonden welke moeten worden nageleefd. Aan het eind van een parafrase wordt tussen haakjes een verwijzing naar, de achternaam van de auteur(s), het jaartal en vervolgens het paginanummer, gemaakt. De achternaam van de auteur wordt zonder tussenvoegsels opgeschreven. Het kan voorkomen dat een stuk door meerdere auteurs is geschreven. Echter bij een parafrase kunnen slechts vijf auteurs worden genoemd. Wanneer er meer dan vijf auteurs zijn wordt alleen de eerste auteur benoemt welke wordt vervolgd door “et al.”. De rest van de auteurs moet wel aan het eind in de bronvermelding worden genoemd. Wanneer een bron van het internet is gebruikt hoeft de parafrase geen paginanummer te bevatten en voldoen de auteur en het jaartal. Wat een aanrader is maar niet verplicht is om aan het begin van de parafrase de naam van de auteur te noemen om duidelijk te maken dat er wordt geparafraseerd.

waarom parafraseren?

Er zijn enkele voorbeelden wanneer het handig is om gebruik te maken van parafraseren. Als eerst kan het zijn dat de oorspronkelijke tekst te moeilijk en te lang is voor de lezers. In dit geval geef je dan een eenvoudige versie weer welke wel duidelijk is. Wat ook een reden kan zijn om te parafraseren is dat de oorspronkelijke tekst in een andere taal is welke de lezer niet begrijpt. In dit geval wordt er een vertaling van de oorspronkelijke tekst gegeven.

Vermelding van diverse bronnen

Social media citation guide

Bronvermelding BIN normen