Verschil Apa vermelding boek en internetsites

Geplaatst op: 19-02-2014

Aan het schrijven van een bronvermelding welke afkomstig is uit een boek zijn enkele regels verbonden om de bronvermelding APA gericht te maken. Deze regels zorgen ervoor dat de bronnenlijst er overzichtelijk uit ziet en de lezer snel de bron kan achterhalen. De volgorde voor het vermelden van een bron uit een boek is als volgt:

 • Achternaam auteur
 • Voorletter(s) auteur
 • Jaar van uitgave (tussen haakjes geschreven)
 • Titel van het boek
 • Plaats van de uitgeverij
 • Naam uitgeverij

Wanneer deze punten allemaal in deze volgorde worden benoemd heb je een APA conforme bronvermelding.

APA vermelding van een website

Ook voor het schrijven van een bronvermelding afkomstig van het internet zijn enkele regels opgesteld. Deze zijn anders dan de regels voor een bronvermelding uit een boek. De regels voor een bron van het het internet zijn de volgende:

 • Achternaam auteur
 • Voorletter(s) auteur
 • Publicatiejaar of update (tussen haakjes geschreven)
 • Titel van het document of van de website
 • Geraadpleegd op dag maand jaar
 • Adres van de website

Zoals hierboven te zien is moet de meest recente datum van het document worden benoemt. Dit is het geval omdat documenten en artikelen van het internet met regelmaat worden geüpdatet waardoor het voor kan komen dat jouw informatie niet meer klopt aan de huidige informatie in de bron.

Verschil tussen bronvermelding uit een boek en een website

Zoals je kan zien in de bovenstaande kopjes zijn de bronvermeldingen van een boek of internetbron niet het zelfde. De verschillen tussen deze vermeldingen liggen in het feit dat een boek een geschreven bron is waarvan, eenmaal gedrukt, de tekst niet meer zal veranderen. Dit in tegenstelling tot een internetbron welke op elk mogelijk moment kan worden geüpdatet en veranderd. Dit is ook direct de rede dat er bij de bronvermelding van een internetbron moet worden aangegeven wat de datum van raadpleging is. Wanneer er dan op een andere datum iets anders staat is de bron niet gelijk ongeldig.

Bronvermelding BIN normen

Social media citation guide

Copyright