Verschillende stijlen van literatuurlijst opbouw

Geplaatst op: 19-02-2014

Aan het eind van stukken tekst zit vaak een literatuurlijst, een bronnenlijst of een andere benaming waarvan je zal denken “wat is het verschil?”. Dit is een veel voorkomende onduidelijkheid waarbij veel mensen er al wel vanuit gaan dat het allemaal hetzelfde is. Echter is dit niet altijd het geval. Voor literatuurlijst zijn meerdere benamingen, namelijk: literatuuropgave, literatuur, literatuurlijst en bronnenlijst. Deze vier benamingen zijn de algemene namen voor een literatuuroverzicht met alle gebruikte bronnen.  Dan heb je de benaming: Aangehaalde literatuur. Dit is een overzicht van de publicaties welke in het stuk tekst worden genoemd.  Vervolgens heb je de bibliografie, welke niet in direct op de tekst aansluit. De bibliografie is namelijk een overzicht van publicaties die aansluiten op de onderwerpen in een tekst maar niet direct op de onderwerpen. Een bibliografie wordt voornamelijk gebruikt om literatuur te zoeken welke aansluit op het onderwerp. Als laatst hebben we de benaming “geraadpleegde literatuur”. Dit is een lijst met elke publicatie welke is gebruikt tijdens het schrijven van het stuk tekst. Dit lijkt hetzelfde als de normale literatuurlijst, echter bij een literatuurlijst worden de de bronnen vaak al in de tekst genoemd wat bij de “geraadpleegde literatuur” niet het geval is.

Ordening van de literatuurlijst

Er zijn verschillende manieren om een literatuurlijst te ordenen. De meest gebruikte ordening van een literatuurlijst is een alfabetische ordening. Bij de alfabetische ordening worden de publicaties geschikt op alfabetische volgorde van de achternaam van de auteur. Wat verwarrend kan zijn is de vraag of tussenvoegsels van de achternaam worden meegerekend. Dit is verschillend waar de lijst wordt gebruikt en gemaakt. Namelijk in België worden tussenvoegsels met de achternaam meegerekend, terwijl in Nederland de tussenvoegsels achter de initialen wordt geschreven en dus niet meegerekend wordt bij de achternaam. Dan is er de chronologische ordening. Hier wordt gerangschikt op het verschijningsjaar van de publicatie. Verder is er de genummerde literatuurlijst, waarbij wordt gerangschikt op de volgorde van benoeming in de tekst. Als vierde vorm heb je de gestructureerde lijst. In deze vorm worden de publicaties per hoofdstuk van de tekst geordend. En als laatst is er nog de systematische literatuurlijst. Binnen deze ordening worden de publicaties per onderwerp bij elkaar geschreven. Dit zorgt ervoor dat de lezer alle publicaties over een bepaald onderwerp bij elkaar ziet.

Bronvermelding BIN normen

Verschillende stijlen van bronvermelding

Parafraseren, wat en hoe?